Skip to main content

Invoering straatnamen 1963

Geschreven door: Henk Sepers

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Diepenveen maken per brief op 19 december 1962 de omnummering van de buurtschappen Colmschate, Oxe, Weteringen, Lettele, Linde en Okkenbroek bekend. Wegen krijgen straatnamen. 

Fragement straatnamen Okkenbroek 19600101

Diepenveen koos in 1840 voor de invoering van een buurtnummering in de buurtschappen. Elke bewoner werd verplicht het nummer met 'blijvende olieverf duidelijk bij de ingang' aan te geven. Diepenveen voorzag toen zo'n 500 huishoudens van een nummer. Okkenbroek begon bij nummer 326 (Riekelt ten Have). 

Later kregen de buurtschappen hun eigen letters met nummer. Voor Okkenbroek was dat de lettercombinatie Ok met een huisnummer daarachter. Daarmee begon een periode van regelmatige omnummering. Zo veranderde bijvoorbeeld het huisnummer van Nieuw Holterbroek diverse keren:

Periode 1890-1900: Okkenbroek 49 werd Okkenbroek 32.
Periode 1910-1920: Okkenbroek 32 werd Okkenbroek 44.
Periode 1920-1932: Okkenbroek 44 werd Okkenbroek 60.

Door het toenemend aantal bewoners ontstond de behoefte aan een duidelijke naamgeving van de wegen. In 1955 werd in de Raad der gemeente Diepenveen gesproken over verandering van de wijksgewijze huisnummering in een straatsgewijze huisnummering. Voor elke buurt is toentertijd door de gemeente Diepenveen een commissie ingesteld bestaande uit 'notabelen' die adviezen moesten geven over de nummering en de officiële straatnamen. De heren J.W. Leverink (Lettele 23), G.J. Gerritsen (Linde 15), W.B. Hulman (Lettele 79) en H.J. Kloosterboer (Lettele 36) krijgen op 15 april 1961 een uitnodiging plaats te nemen in de commissie om te adviseren voor wat betreft de straten en wegen die onder de buurtschappen Lettele, Linde en Okkenbroek vallen. De vergadering in het gemeentehuis stond gepland op vrijdag 21 april om 14:30 uur. Leverink, Hulman en Kloosterboer zijn aanwezig. Gerritsen is met kennisgeving afwezig. Op deze datum worden de straatnamen behandeld. De meeste namen krijgen een akkoord, sommigen vervallen. In Plaatselijk Belang Okkenbroek en omgeving zal ongetwijfeld over het onderwerp zijn gesproken. De notulen heeft het onderwerp echter nooit gehaald.

besluitvorming wegennamen zestiger jaren

In Okkenbroek doen straatnamen als Oostermaatsdijk, Ikkinksweg, Klinkenweg, Muldersweg, Plasmansweg, Oerdijk, Okkenbroekerveldweg, Oosterhuisweg, Schiphorsterweg en Koerselmansweg hun intrede. Namen die tijdens het proces ook nog wel eens veranderden getuige een kaart met straatnamen zoals die in 1960 circuleerde. Zo was er sprake van de Apenhuizerdijk. Bij de definitieve vaststelling is de Apenhuizerdijk opgedeeld in drie stukken: Benoorden Niemeijer in Koerslmansweg. Bezuiden Niemeijer tot aan de Klinkenweg in Oosterhuisweg en vanaf Klinkenweg naar het oosten in Plompmarsweg.

Of de Butersdijk. Deze zou aanvankelijk lopen vanaf de Spanjaardsdijk naar de grens met Holten. Uiteindelijk werd deze gesplitst en kreeg het deel vanaf de Oerdijk, de weg kruiste toen nog de Oerdijk, naar de grens met Holten de naam Klinkenweg. 

Met de invoering van de straatnamen kwam een einde aan het tot dan toe gebruikelijke periodiek omnummeren in de gemeente Diepenveen. De nieuwe nummering ging in op 1 januari 1963. Zonder de verhuisdozen in te pakken kreeg heel Okkenbroek een nieuw adres en verloor gelijkertijd een groot deel van haar oppervlakte en inwoners aan het buurtschap Oude Molen (Lettele). Toen zijn ook, waarschijnlijk om demografische ontwikkelingen te kunnen bijhouden, de grenzen van de wijken/buurten opnieuw bepaald.

Oostermaatsdijk
Daar was het zo dat de oostzijde van de Oostermaatsdijk een nummer beginnend met Ok had en de westzijde met Le. Zo kon het gebeuren dat Ok 1 en Le 29 tegenover elkaar liggende huizen aan dezelfde weg waren. Niet logisch dus. Bij de straatnummering is vervolgens de weg toegekend aan de buurt O.M. (Oude Molen)

Holterweg 
Ook hier was Ok gebruikelijk aan de oostzijde van de Oostermaatsdijk en Le naar het westen. Deze zijn ook veranderd in straatnaam en nummer in de buurt Oude Molen.

In de begroting (fl. 15.000,00 voor 700 woningen) van 19 juli 1962 voor de invoering van de huisnummering aan de Oostzijde van het Overijssels Kanaal, waar Okkenbroek onder valt, staat dat het voor Okkenbroek 105 woningen betreft. Van de 105 adressen die voor de omnummering tot Okkenbroek behoorden gingen er maar liefst 33 over naar Oude Molen.

Hieronder de brief en de omnummerlijsten naar de nieuwe adresgegevens.

Reageren? Stuur een bericht naar Henk Sepers.

BRON | SAB-Deventer, Tonny Mulder, Mees Struijk, archief Plaatselijk Belang Okkenbroek en omgeving, RondOM.