Skip to main content

Plaatselijk Belang 1932

Geschreven door Henk Sepers

28 Bestuur Plaatselijk Belang Okkenbroek

De wortels van Plaatselijk Belang Okkenbroek en Omgeving liggen volgens het Deventer Dagblad in donderdag 21 januari 1932. "Alhier worden pogingen gedaan om op te richten een vereniging van plaatselijk belang die ten doel zal hebben om gezamenlijk, zonder enige politieke richting of kleur, de gemeenschappelijke belangen van Okkenbroek en omgeving op hooger peil te brengen". De initiatiefnemers komen op woensdag 10 februari 1932 in een zaal bij K. ter Horst voor een oprichtingsvergadering van de vereniging Gemeenschappelijke Belang Okkenbroek en Omgeving bijeen. Die avond werd een bestuur van 5 leden, bestaande uit G.L. de Wetstein Pfister, G.J. Gerritsen, J. van Santen, B.J. Niemeijer en H. Bouwhuis, gekozen. Het bestuur kreeg de opdracht mee statuten op te stellen en die in een volgende vergadering ter goedkeuring aan te bieden. Later ging de vereniging onder de naam Okkenbroeks Belang door het leven. In 1946 werd een ‘doorstart’ gemaakt. In de oorlog had men alleen al om te overleven wel andere zorgen aan het hoofd. Het bevorderen van de belangen van de mensen wonende te Okkenbroek en omgeving en het in stand houden van de leefbaarheid van deze gemeenschap, waren de hoofddoelstellingen van Okkenbroeks Belang. Ruim een jaar later is het ledenaantal opgelopen tot 72. Tijdens een algemene vergadering op 23 februari, onder voorzitterschap van B.J. Niemeijer, worden de heren H. Rodijk en E.J. Reilink in het gestuur van de vereniging Gemeenschappelijk Belang Okkenbroek en Omgeving gekozen. Die avond werden zaken besproken als: aansluiting bij het Ziekenfonds, wegverharding onde de gemeente Raalte, van de grens Diepenveen tot Holten en het plaatsen van een wegwijzer op het kruispunt bij H. Rodijk. De jaarvergadering in 1934, op woensdag 21 februari, werd gehouden in het fonkelnieuwe jeugdgebouw de ARK. Andermaal kwam de weg naar Espelo ter sprake maar ook het schilderen van de naam Okkenbroek op de wegwijzer bij Brinkgever. Dominee Visser liet aan het einde van de vergadering een film zien over een reis naar Indië.

Gemeenschappelijk Belang werd, zo staat in ‘In de schaduw van de stad, de geschiedenis van de gemeente Diepenveen’, geschreven door Wim Coster, in een tijdsgewricht opgericht ongeveer gelijk met de belangenverenigingen in Averlo, Frieswijk en Lettele. De buitengebieden roerden zich om bepaalde projecten te verwezenlijken als waterleiding, elektriciteitsleiding en de verharding van wegen. Een jarenlange strijd volgde daarover kunt in de rubriek voorzieningen meer lezen.

In 1936 volgde briefverkeer waarbij bestuurderen van Raalte en Diepenveen niet precies wisten hoe Gemeenschappelijk Belang te ‘adresseren’: “Bij dezen deelen wij U beleefd mede, dat het in deze gemeente (Raalte) gelegen gedeelte van den in margine vermelden weg, na verbetering en verharding met klinkers; op 20 juni j.l. officieel voor het verkeer opengesteld, op denzelfden datum door het Bestuur deze gemeente in beheer en onderhoud werd overgenomen.” Was getekend 30 juni 1936 Burgemeester en Wethouders van Raalte. De brief is gericht aan bewoner van Huize Okkenbroek, de heer G.L. de Wetstein Pfister in zijn rol als voorzitter van Plaatselijk Belang “Okkenbroek”.

De weg waar het over gaat is die van Okkenbroek naar Espelo. Ruim veertien dagen later ontvangt De Wetstein Pfister als secretaris der vereniging “Gemeenschappelijk Belang van Okkenbroek en Omgeving” een brief van B&W van Diepenveen. Hoe dan ook men kon niet meer om het bestaan van Okkenbroeks Belang heen. In 1938 verliet, door geldzorgen geplaagd, De Wetstein Pfister Okkenbroek. Zijn opvolger, zowel als bewoner van Huize Okkenbroek als in het bestuur van Okkenbroeks Belang werd de in Oostenrijk geboren F.X.J. (Franz) Fuchsthaller. Samen met onder meer de heren G.J. Gerritsen en B.J. Niemeijer zette hij zich van meet af aan met ziel en zaligheid in voor Okkenbroek. Gerritsen en Niemeijer ontvingen hiervoor in 1960 een Koninklijke onderscheiding. Fuchsthaller in 1965 de zilveren erepenning van de gemeente Diepenveen. Over dit driemanschap kunt u meer lezen in de rubriek historie onder het item personen. 

 

Pas in 1979 zijn er officiële statuten opgemaakt en is de naam ‘Plaatselijk Belang Okkenbroek en Omgeving’ aan de vereniging gegeven. Door de jaren heen hebben, zonder namen te noemen en wie dan ook tekort te willen doen, tal van Okkenbroekers zich ingezet als bestuurslid voor de vereniging die nog steeds actief is. De onderwerpen mogen in de 21ste eeuw andere zijn dan die van de vorige eeuw. Opkomen voor de belangen om Okkenbroek en omgeving leefbaar te houden is nog steeds hard nodig. In 2013 koos Plaatselijk Belang Okkenbroek en omgeving een eigentijds beeldmerk met de sky-line van Okkenbroek als basis. Model voor het ontwerp door Ivonne Bieleman stond het door de Evenementen Vereniging Okkenbroek (EVO) beschikbaar gestelde logo van deze vereniging. 

In 2011 is ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan een boekje uitgegeven: boekje-75-jaar-pb.pdf

BRON | Archief Plaatselijk Belang Okkenbroek e.o., In de schaduw van de stad, Archief familie Fuchsthaller, Deventer Dagblad.