Skip to main content

Feestcommissie 1959

Geschreven door: Henk Sepers

Sinds 1959 wordt jaarlijks het Okkenbroeks Feest georganiseerd door de feestcommissie. Ook voor de oorlog worden er al volksfeesten in Okkenbroek gehouden.

01 Feestcommissie 1959

De dorpsfeesten in Okkenbroek worden sinds 1959 georganiseerd door de feestcommissie. Op initiatief van Wiebe van Ens en Henk Nijkamp is op 16 juli 1959 in zaal Visser een bijeenkomst om de mogelijkheden feest te organiseren te bespreken. Van Ens en Nijkamp hebben daarvoor briefjes rondgebracht met de tekst: “Wilt u feest, kom dan 16 juli half acht bij Visser.” Een oproep met verstrekkende gevolgen. De animo is groot en veel belangstellenden luisteren die avond naar een toelichting van Van Ens en Nijkamp. Laatst genoemde heeft zich hiervoor door de voorzitter van de feestcommissie uit Loo uitvoerig laten informeren. Tijdens de bijeenkomst wordt besloten een commissie te benoemen die de plannen van het tweetal verder gaat uitwerken. De commissie bestaat uit: Anton Alferink, Henk Beunk, Jan Bril, Wiebe van Ens, Hendrik Jan Nijkamp (voorzitter), Henk Nijkamp (secretaris), Free Klijn Velderman jr., Bets Volkerink (penningmeester) en Gert Reijlink.

Dorpsfeest

Voor de bijeenkomst is al contact geweest met de heer Ludden, hoofd van de school in Okkenbroek. Ludden is geen voorstander van het feest maar wil met de school wel meewerken mits de school buiten het feest blijft. Hierdoor zou het geen School- en Volksfeest maar een Dorpsfeest worden genoemd. Aangezien de tijd tot het feest dat in september zou worden gehouden kort is, is haast geboden. Er wordt contact gezocht met kermisexploitant Wicherink uit Winterswijk. Deze verklaart zich bereid op vrijdag 10 en zaterdag 11 september 1959 aanwezig te zijn in Okkenbroek. Feesten op zondag was uitgesloten. Jan Visser huurt de feesttent. Alferink staat tegen een kleine vergoeding een deel van de weide af als feestterrein. Na overleg wordt besloten dat aan de eigenlijke feestdag een feestavond vooraf moet gaan. Deze avond zal gevuld worden met een optreden van de ponyclub uit Bathmen en de revue “Zet ‘em op”. De revue is een product ontsproten aan het brein van Jan Bril. De revue wordt een succes.

De echte feestdag wordt begonnen met een optocht. Vooral de kinderen hebben er veel werk van gemaakt. Grote wagens zijn er weinig. Orpheus uit Bathmen zorgt voor de passende muzikale omlijsting. De optocht maar een rondgang door Okkenbroek. Langs Stoevenbelt, Nijkamp, Brinkman, Holterbroek en zo weer terug naar de feestweide. Na de optocht volgen de kinderspelen en de volksspelen. Als eerste karretje rijden en ringsteken op losse paarden. De karretjes zijn versierd. Een jury, bestaande uit burgemeester Crommelin van Diepenveen, mevrouw Agema uit Schalkhaar en de heer Dommerholt uit Bathmen kent de prijzen, ook voor de optocht, toe. De Burgemeester van Diepenveen, de heer Crommelin, spreekt bij de prijsuitreiking zijn waardering uit voor de inzet van het feestcomité en roemt de Okkenbroekers om hun goede samenwerking: "En dat," zegt hij "ongeacht geloof of stand."

Ook de middag staat in het teken van de volksspelen. Ringsteken, hindernis rijden, schieten en touwtrekken. Aan deelnemers geen gebrek. Na het melken is het tijd voor de Ronde van Okkenbroek. Een ‘internationale’ ronde over een afstand van ongeveer tien kilometer. De renners rijden dezelfde ronde als de optocht. Alleen sneller en driemaal. Het slotakkoord van het feest is voor de danslustigen. Onder de tonen van een behoorlijke band werd het feest tot middernacht uitgedanst.

In een terugblik op het feest schrijft secretaris Henk Nijkamp in het eerste notulenboek in 1959: “Terugblikkend mogen we zeggen, dat het een geslaagd dorpsfeest was, ondanks enkele kleine foutjes in de regie, veroorzaakt door onbekendheid met het organiseren van feesten. De commissie heeft hier zeker lering uitgetrokken en zal trachten dergelijke fouten in de toekomst te vermijden.” Nijkamp besluit zijn terugblik met de tekst: “Prachtig is de samenwerking, die in de commissie en ook tussen de feestgangers gedemonstreerd wordt. Mensen buiten Okkenbroek staan er verbaasd over, dat boeren en burger, Protestant en R.K. zo goed met elkaar kunnen opschieten.”

Feestcommissie door de jaren heen:

Traditie

Een traditie die met ups en downs tot de dag van vandaag heeft stand gehouden is geboren. Oorspronkelijk is het feest in september aangezien dat voor de hardwerkende boeren het enige moment in het jaar, net na de oogst, is om even de zinnen te verzetten. Met het verminderen van de agrarische bedrijvigheid in Okkenbroek verschuift het feest in 2007 naar het eerste weekeinde in juli. Het feest in de tent in de weide bij Alferink wordt in de loop der jaren gehouden in Ons Centrum en café Visser. In beide etablissementen is in die jaren een bandje de publiekstrekker. Keerzijde van de medaille is dat de bezoekers de hele avond van de ene naar de andere zaal heen en weer trekken. Het komt de gezelligheid niet ten goede. Rond 1985 wordt de zondag 'toegevoegd' aan het feest. Een paar jaar later (1989) verkast het evenement naar een feesttent bij "Baron van de weide" (Holterbroek) tussen de Oerdijk en de Koerselmansweg in. Sinds 1990 is het zelf gemaakte podium in gebruik. De eerste kerkdienst die in de feesttent tijdens het dorpsfeest wordt gehouden is op 14 september 2003. Daarvoor is de dienst in de kerk waarna het na afloop rap richting de feesttent gaat. In 2003 brengt dominee Anneke Kruithof daar verandering in. Volgens haar staat de kerk centraal in Okkenbroek en is daarmee onlosmakelijk met de samenleving verbonden. Zo ook met het dorpsfeest. Vandaar de keuze vanaf die tijd de kerkdienst in de feesttent te houden. In 2015 voegt de Feestcommissie een nieuwe loot aan de feestboom toe: Hemels Feestje. Op Hemelvaartsdag vindt in de weide van de Bargboer dat jaar de eerste editie plaats onder een stralend zonnetje, met veel publiek wordt er tussen 15:00 en 21:00 uur genoten van een drankje en een bandje. De inwendige mens wordt niet vergeten.

Vrijwilligers

Spelletjes zijn van meet af aan een belangrijk ingrediënt voor het Okkenbroeks Feest. Veel dingen worden bij Marinus Marsman in de schuur in elkaar geknutseld. Vrijwilligers, zijn er in de beginjaren nog niet zo heel veel dragen hun steentje bij in de keuken. Voor hen is het een enorme promotie als zij in de loop van de zaterdagmiddag mogen verhuizen naar het bargedeelte. Eindelijk van het kopjes afwassen en koffie zetten af. Met de komst van een heuse feesttent wordt het voor de ‘keukenbrigade’ ook leuker omdat zij toen alles mee kregen van het feest en niet alleen binnen de vier muren van de keuken verblijven. Op een gegeven moment wordt er een patatkraam bijgehaald. Het is een hele toer voor de toch al (over)vermoeide vrijwilligers die na een slopend weekend schoon op te leveren. Alleen de lucht al! Veel, zo niet alles, wordt door de feestcommissieleden, een gezellige ploeg waar je op kunt bouwen, uitgevoerd. Een paar jaar stonden slechts 4 bestuursleden voor de bijna schier onmogelijke opgave de kar te trekken. Tegenwoordig zorgt een leger van vrijwilligers, met dank aan de talloze sponsoren, voor de organisatie van het niet meer weg te denken Okkenbroeks Feest. Op last van de gemeente Deventer moeten sinds 2012 betaalde krachten de ‘beveiliging’ van het dorpsfeest verzorgen en is een pak papier aan vergunning om het feest te organiseren nodig. Daar is in de begin jaren geen sprake van.

Vooroorlogs

In september 1929 werd er voor het eerst een school- en volksfeest gehouden in Okkenbroek. Aanvankelijk zeer primitief van opzet. De meesters Veurtjes en Nieuwenhuis hadden het niet zo op een draaimolen en kermismuziek. Zo kwam het dat de schooljeugd genoegen moest nemen met een paard van Smids Bats (Overmeen) dat de door Jan van Ens gemaakte draaimolen in beweging moest brengen. De Christelijke muziekvereniging van Colmschate verzorgde de muziek. Johan Struik beschrijft in Uut den Umtrek, dat de koning, in het midden van de draaimolen het kostbaarste onderdeel moet zijn geweest. Op de kermis stond Fuick met een kraampje met rookartikelen en snoep. Co ter Horst met alcoholvrije drank: Co nat en Fuick dreuge.

Volgens een bericht in het Deventer Dagblad uit 1931 voltrokken de festiviteiten zich op zaterdag 7 september op het feestterrein. Om 10 uur verzamelden de kinderen zich in de school voor een optocht door de tuin van de villa (Huize Okkenbroek) waar De Wetstein Pfister woonde, langs de pastorie naar de feestweide. Voor de villa werd het Wilhelmus gezongen. Na verschillende wedstrijden werden op school de prijzen uitgereikt en kreeg de schooljeugd chocolade, broodjes en koek. De middag stond in het teken van de volksfeesten. Op het programma: ringsteken karretjes, ringrijden losse paard, potslaan jongens, ringsteken voor dames, fietsrijden met hindernissen jongens, stoelendans voor meisjes en stoelendans voor gehuwde vrouwen.

Lees meer over de 55ste editie in: Okkenbroeks Feest 55e jaargang.pdf

Of bekijk een oude film van het Okkenbroeks Feest.

Foto's van het feest:

Reageren? Stuur een bericht naar Henk Sepers.

BRON |Ab Brilman, Theo Bril, Willy en Joop Bieleman, Dinand Albers, Tiny Otten, Wim Steegink, Johan Struik (uut den umtrek), Mannie en Gerrit Holterbroek, Dine van Schooten, Archief Feestcommissie, Familie Molendijk.