Skip to main content

Plattelandsvrouwen 1971

Geschreven door: Henk Sepers

Vanaf 17 april 1971 tot en met 18 december 2012 was de Bond van Plattelandsvrouwen Okkenbroek actief.
De ledenlijst uit 1971 telt 30 leden. Eerste penningmeesteresse was D.E. Molendijk – van Santen.

Bewijs van lidmaatschap 1971

Het lidmaatschap dient opgezegd voor 1 mei of 1 november van ieder jaar. Een zorgvuldig samengesteld fotoalbum bevat legio foto’s van de plattelandsvrouwen tijdens de jaarlijkse optocht tijdens het Okkenbroeks Feest. Ieder jaar gaven de dames acte de presens met thema’s die een grote maatschappelijke betrokkenheid toonden.

Ter gelegenheid van het twaalfenhalfjarig bestaan werd op vrijdag 14 oktober 1983 een feestavond gehouden in dorpshuis “Ons Centrum”. Aanvang 19:45 uur. Ook echtgenoten van de leden zijn van harte welkom. Gerrie en Hanneke voerden een toneelstukje op. In 1988 werd tijdens de fietsdag Schoonheeten aangedaan als pleisterplaats. Aan een keurig gedekte dis genoten de dames van de maaltijd. Dat jaar was het thema van de dames op de feestwagen een thema dat anno 2015 nog actueel is: Laat ouderen in ons land, niet de dupe worden van de financiële kant.

In 1991 werd het 20-jarig jubileum gevierd. Andermaal was “Ons Centrum” het decor voor een gezellige feestavond. Niet alleen tijdens het Okkenbroeks Feest zetten de dames hun beste beentje voor. Ook de zomermarkt ging niet aan de dames voorbij. Een stand met boerenzuivel, krentenbrood raden voor ƒ 1,00 het kon allemaal dankzij de plattelandsvrouwen van de afdeling Okkenbroek. “In 1971 stonden wij op de onderste tree. Voor de 25e keer doen wij mee”. Met deze spreuk op hun versierde wagen zijn de plattelandsvrouwen in 1995 weer van de partij tijdens het Okkenbroeks Feest. Het was de opmaat voor een nieuw jubileumfeest in 1996. Op woensdag 17 april van dat jaar werd het heugelijke feit dat de afdeling Okkenbroek 25 jaar bestond met een feestelijke avond gevierd in “Ons Centrum”.

Langzaam krijgt de afdeling problemen met het vinden van nieuwe bestuursleden. Reden om de vereniging op te heffen. Op 18 december 2012 wordt met een etentje bij Monique afscheid genomen van de afdeling Okkenbroek van de Bond van Plattelandsvrouwen.

Reageren? Stuur een bericht naar Henk Sepers.

BRON | Gerrie Bouwman, Geritjen Hollerbroek, Mannie Holterbroek.