Skip to main content

IJssel de Schepper

Geschreven door Henk Sepers

Adam IJssel de Schepper

Met dank aan grootgrondbezitter Adam IJssel de Schepper (* 30 juli 1812 - † 22 februari 1890) uit Deventer groeide Okkenbroek midden 19e eeuw uit tot een klein dorp. Het voorgeslacht van IJssel de Schepper heeft niet altijd in deze stad gewoond. Van oorsprong kwamen zij uit België. In 1720 vestigde het geslacht zich in Deventer. De vader van Adam IJssel de Schepper, Joan Wolter Jacob, werd burgemeester in die stad. Zoon Adam koos, evenals enkele van zijn voorouders, een militair beroep en bracht het tot ritmeester der huzaren. Adam IJssel de Schepper is ook nog beheerder geweest van het Grote- en Voorster Gasthuis, een voorloper van De Verenigde Gestichten, tegenwoordig: IJssellandschap.

Op 11 september 1841 trouwde Adam IJssel de Schepper te Velsen met de in Amsterdam geboren Joanna Adriana Kruimel (* 1819 - † 1899). IJssel de Schepper zag perspectief in het gebied rond Okkenbroek en bekwam door ruiling veel land langs de Oerdijk, de grindweg van Deventer naar Holten. Rond 1850 besloot IJssel de Schepper een kerk, een molen en een smederij te (laten) bouwen. De molen en de smederij kwamen er in 1852. Het zou tot 1904 duren voor de kerk met pastorie gebouwd werd. In 1863 werd een ‘commissie tot stichting van ene gemeente in de buurtschap Okkenbroek’ gevormd. Adam IJssel de Schepper speelde daarin een belangrijke rol door het beschikbaar stellen van grond en een startkapitaal voor de bouw van een hervormde kerk. Hij vond dat ook anderen een financiële bijdrage moesten leveren. Met de bouw van de kerk werd de eerste, echte aanzet gegeven tot de verdere ontwikkelingen van wat toen nog "t Hooge Velt" werd genoemd. De kerk en de smederij vormden de kern waaromheen het dorp Okkenbroek ontstond.

Adam IJssel de Schepper overleed in 1890 te Bloemendaal. De bouw van de kerk in Okkenbroek heeft hij niet meer meegemaakt. Zijn zoon Jan Herman Anne IJssel de Schepper uit Bussum, zijn schoonzoon W.F. Nering Bögel (directeur van de toenmalige IJzergieterij en Machinefabriek in Deventer), en de kleinzoon J.F. Nering Bögel vervulden omstreeks 1900 een positieve rol bij de realisatie van de kerk in Okkenbroek.

Portretten van Adam IJssel de Schepper en zijn vrouw Adriana hangen in de consistoriekamer van de kerk in Okkenbroek. De Adrianahoeve aan de Oerdijk 200 in Okkenbroek draagt haar naam. Adrianahoeve was eigendom van Jan Herman Anne IJssel de Schepper uit Bussum. De naam Adriana, die aan deze boerderij is gegeven, is een eerbetoon aan zijn moeder Johanna Adriana Kruimer. Jan Herman Anne IJssel de Schepper overleed in 1908 en de boerderij werd verkocht aan mejuffrouw Agatha Elisabeth Crommelin. Zij woonde op Huize Wijnbergen onder Olst. In 1923 werd de Adrianahoeve, samen met boerderij Nieuwe Krieger en Huize Okkenbroek, geveild door de erfgenamen van de heer Johannes Christoffel Doodeheefver, die het inmiddels in hun bezit hadden. De eerste pachter was Mannes Stegeman uit Bathmen. Hij was in 1879 getrouwd met Hendrika Stegeman uit Diepenveen. In de kern van Okkenbroek is een straat naar Adam IJssel de Schepper genoemd.

BRON | De Kerk van Okkenbroek 1904-2004, genealogieonline.nl, Achter leilinden en kastanjebomen.