Skip to main content

Nieuwe Krieger 1842

Geschreven door Henk Sepers

Nieuwe Krieger  Okkenbroekerveldweg 4  Ok 318

 

Adres: Okkenbroekerveldweg 4, Okkenbroek
Bouwjaar/eerste vermeldingsjaar: 1842

Adam IJssel de Schepper liet in 1842 een begin maken met de bouw van boerderij Nieuwe Krieger. De familie IJssel de Schepper was ook eigenaar van Groot Oosterhuis, Poterman, Adriana Hoeve en Kerkzicht. In één van de gevels van Nieuwe Krieger werd een steen aangebracht met het jaartal 1843. Dat was het jaar waarin de eerste pachters, Jan Willem Schaarsberg en Johanna Krieger, hier hun intrek namen. Van 1858 tot 1864 werd het verpacht voor 402 gulden aan Hendrik Nijkamp. Hendrik was getrouwd met Geertrui Lueks. Zij overleed kort daarna op 26-jarige leeftijd en Hendrik hertrouwde met Johanna Vaanhout. In 1870 overleed Hendrik. Hij werd slechts 36 jaar. Johanna Vaanhout hertrouwde twee jaar later met haar zwager Jan Nijkamp. In 1908 verkocht familie IJssel de Schepper de katerstede aan mejuffrouw Agatha Elisabeth Crommelin van Huize Wijnbergen te Olst. De pachters waren Riekelt Nijkamp en Johanna Stoevenbelt. De achterzijde van deze boerderij is nog geheel in originele staat.

BRON | Achter leilinden en kastanjebomen uit 2005 door Tonny Mulder.