Skip to main content

Nieuw Holterbroek 1871

Geschreven door: Henk Sepers

Gerrit Holterbroek de ‘Baron van de Weide’, samen met echtgenote Mannie bewoner van boerderij Nieuw Holterbroek aan de Koerselmansweg. Het verhaal over de bewoners van deze boerderij en de straatnaam voert terug tot 1839. Geboortejaar van de eerste Holterbroek die op Nieuw Holterbroek woonde.

Nieuw Holterbroek

Gerrit Jan Holterbroek (*1839 - † 09 augustus 1885) en Johanna Struik (* 22 juni 1841 – † 04 januari 1924) gingen op 18 november 1871 op de nieuw gebouwde boerderij aan de driefdiek – plaats waar het vee en de schapen over werden gedreven - bij het moddervenne, net voor de grote kamp wonen. Gerrit Jan en Johanna (Jannemeuie) trouwden op 12 oktober 1871 in Raalte. De bruidegom was de kleinzoon van Berend Holterbroek en Jenneken Meijlink. Berend en Jenneken woonden rond 1820 op erve Holterbroek in Raalte op de grens met Holten, net buiten de gemeentegrens van de toenmalige gemeente Diepenveen. Het nieuwe onderkomen van Gerrit Jan en Johanna kreeg de naam Nieuw Holterbroek. Na een huwelijk van amper veertien jaar overleed Gerrit Jan Holterbroek op 9 augustus 1885 op de leeftijd van 46 jaar. Johanna Struik hertrouwde een jaar later (7 oktober 1886) met de in Gorssel geboren Derk Jan Koerselman. Derk Jan Koerselman was weduwnaar van Aaltjen Koeleman. Zij waren op 21 juni 1878 in Laren getrouwd. Aaltje Koeleman overleed op 15 februari 1883 te Laren.

Koerselman en Struik

Derk Jan Koerselman trok, samen met zijn dochter Gerritjen, vanuit Laren op 16 oktober 1886 in bij zijn tweede vrouw Johanna Struik, de weduwe van Gerrit Jan Holterbroek, en werd hoofdbewoner van Nieuw Holterbroek. In het bevolkingsregister van Okkenbroek 1890-1900 staat dat op huisnummer 49 het gezin Koerselman als volgt is samengesteld:

  • Derk Jan Koerselman, hoofd
  • Johanna Struik, vrouw
  • Hendrika Struik, nicht
  • Gerrit Jan Holtenbroek, stiefzoon
  • Gerritjen Koerselman, dochter

Derk Jan Koerselman overleed op 31 juli 1906. In de twintig jaar dat Koerselman op Nieuw Holterbroek woonde heeft hij een groot stempel op de omgeving gedrukt. Tot op de dag van vandaag (2013) wordt de verwijzing ‘Koerselman’ als het gaat over de bewoners van Nieuw Holterbroek nog gebruikt: langs Koerselman of langs de kerk. Ook als straatnaam heeft Koerselman naam gemaakt. Daarover later meer.

Gerrit Jan Holterbroek en Gerritje Boode

Derk Jan’s stiefzoon Gerrit Jan Holterbroek (* 17 februari 1880 – † 03 maart 1960) trouwde op 23 april 1910 te Diepenveen met Gerritje Boode (* 01 november 1884 – † 23 februari 1964) uit Holten. Op dezelfde datum trouwde zijn (stief)zus Gerritjen Koerselman met Hendrik Jan Struik. Gerrit Jan Holterbroek en Gerritje Boode werden op 21 mei 1910 de hoofdbewoners van Nieuw Holterbroek. Omdat Gerrit Jan enige zoon was kreeg hij op 5 april van dat jaar vrijstelling van dienst in de Nationale Militie. Het echtpaar verloor twee kinderen op zeer jonge leeftijd. Johan Gerrit stierf, zes maanden jong, op 1 augustus 1914 en zoontje Gerrit mochten zij slechts vier weken bij zich houden. Gerrit overleed op 9 mei 1923.

Zoon Hendrik Jan Holterbroek (* 5 mei 1919 - † 16 maart 1980) trouwde 28 augustus 1944 met Gerritjen Hermina Vosman (* 17 september 1922 – † 6 mei 2000) en bleef op de boerderij die in 1933 werd verbouw wonen. Daar waar vader Gerrit Jan de dans ontsprong daar ontkwam Hendrik Jan niet aan de opkomst voor militaire dienst. Op 24 augustus 1938 kreeg hij van de burgemeester van Diepenveen een Bestemming tot gewoon-dienstplichtige, ingeschreven voor de lichting 1939. Nader bericht over het garnizoen, Korps en over het tijdvak van inlijving kon Hendrik Jan in september 1939 verwachten. Talloze ansichtkaarten en brieven aan het thuisfront volgden net voor en na het uitbreken van de oorlog. Het echtpaar kreeg drie kinderen: Gerrit, Diny en Gerry.

Na Hendrik Jan volgde de oudste van de drie kinderen, Gerrit (* 15 december 1944) ‘Baron van de Weide’, zijn vader als bewoner van Nieuw Holterbroek op. Gerrit trouwde op 25 januari 1966 in Diepenveen met de uit Raalte afkomstige Mannie Haverslag (* 19 oktober 1944.) Gerrit en Mannie kregen drie kinderen, die net als Gerrit en zijn twee zussen, op Nieuw Holterbroek zijn geboren: Henri (1966), Jolanda (1970) en Richard (1974). In 2001 werd het huis afgebroken en volledig herbouwd in de vorm van een modern huis voor twee gezinnen. Gerrit en Mannie wonen sindsdien op nummer 12 en zoon Henri met zijn vrouw Paulien en hun kinderen Sanne en Bas, op nummer 12A. Daarmee zijn laatstgenoemden de zesde generatie Holterbroek als bewoners van Nieuw Holterbroek.

Huisadres
Door omnummeringen in de gemeente Diepenveen veranderden adres en huisnummer van Nieuw Holterbroek met enige regelmaat.

  • Periode 1890-1900: Okkenbroek 49 werd Okkenbroek 32.
  • Periode 1910-1920: Okkenbroek 32 werd Okkenbroek 44.
  • Periode 1920-1932: Okkenbroek 44 werd Okkenbroek 60.

De gemeente Diepenveen voerde op 1 januari 1963 aan de oostzijde van het Overijssels Kanaal straatnamen in. Nieuw Okkenbroek ‘verhuisde’ daarmee van Okkenbroek 60 naar het huidige adres: Koerselmansweg 12. Op een kaart die de gemeente Diepenveen in 1960 gebruikte staat als voorloper de naam Apenhuizer Dijk voor wat uiteindelijk de Koerselmansweg is geworden. Deze weg loopt vanuit het zuiden naar het noorden richting erve Holterbroek, op de grens van de gemeenten Raalte en Rijssen-Holten. De straat is vernoemd naar Derk Jan Koerselman, de tweede man van Johanna Struik de weduwe van Gerrit Jan Holterbroek. Historisch gezien zou het ‘logisch’ zijn geweest voor de straatnaam Holterbroekweg te kiezen in plaats van Koerselmansweg. Bij de keuze heeft men zich vermoedelijk laten leiden door dat wat in de volksmond (cultuur historisch) gebruikelijk was als aanduiding voor Nieuw Holterbroek en wel Koerselman.

BRON |
Familie Holterbroek, Tonny Mulder, Johan Struik (Uut den Umtrek), Plaatselijk Belang Okkenbroek e.o., SAB-Deventer.