Skip to main content

Klinke 1744

Geschreven door: Henk Sepers

Dit verhaal over de geschiedenis van boerderij de Klinke en haar bewoners is tot stand gekomen dankzij de medewerking, kennis en foto's van Dine van de Klinke (Van Schooten).

Dine van Schooten met haar moeder 

Adres: Okkenbroek 27 (Klinkenweg 9), Okkenbroek
Bouwjaar/eerste vermeldingsjaar: 1744

De, voor zover bekend, beschreven geschiedenis van erve De Klinke gaat terug tot 1744. ‘Anno 1744, 9 Februarius, bapta è Jenneken fil. van Janna en Wilm aen de Klincke in Ockenbroik, susc: Maria aen den Meeuwenbergh’. Zo luidt de doopinschrijving van Jenneken Klinke in het doopboek van de R.K. Statie Kolmschate. Dertien jaar later woonden Hendrik Heuven uit Raalte en Willemina Klinkman op boerderij De Klinke.
Op papier is het oudst aangetroffen document in het archief van de familie Van Schooten een hypotheekakte van 5 september 1786 voor een lening van fl. 500,00 van, zoals in de akte staat, Henrik Brouwer en Elisabeth van den Berg, echtelieden aan Garrit Klein Oosterhuijs en Teuntien Veurhorst, echtelieden met als onderpand twee dagwerk hooiland 'De Klinke" genaamd en twee dagwerk hooiland het "Kottersverlooren" genaamd. Fraaie lakzegels bekrachtigen de rechtsgeldigheid van het in sierlijke letters handgeschreven document. In 1794 dragen zij de bouwerij over aan hun dochter Maria, die in dat jaar trouwt met Willem Kalverbelt. Hendrik (Heuven) Klinke sterft op 3 mei 1808 op 80-jarige leeftijd en laat 5 kinderen na. Het adres van De Klinke is dan Okkenbroek 262.

Op 7 september 1821 kopen de in 1781 in Bathmen geboren Jan Reilink en Willemina Alink (1788) uit Markelo voor fl. 1.000,00 katerstede De Klinke van Willem (Kalverbelt) Klinke en anderen. In 1838 koopt Jan stukken bouwland en heide uit de Gooijermarke. Na het overlijden van Jan in 1851 schenkt Willemina de boerderij en inboedel aan haar zoon Gerrit Jan Reilink. Een half jaar na het overlijden van zijn vader trouwde Gerrit Jan met Geertruij Stoevenbelt. Gerrit Jan sterft op 28 april 1881. Samen met Geertruij heeft hij 10 kinderen waarvan Jan er één is. In de akte van scheiding van de goederen tussen Gerrit Jan Reilink en Geertruij Stoevenbelt van 27 maart 1885, opgemaakt door notaris Gerhard Eiso Jordens, staat onder andere dat de boedel in de kelder bestaat uit: melktonnen, melkvaten, emmer, leupen, melkzeef, ton met snijbonen, pot met vet en enig grof aardewerk ter waarde van fl. 15,00  

Jan huwt Egberdina Stevens op 9 april 1885 waarna Geertruij boerderij De Klinke overdraagt aan Jan. Hun kleinzoon Egbert Jan Reilink, op 22 maart 1924 getrouwd met Geertrui Noteboom, bouwt in 1927 een nieuw huis rechts naast de boerderij. De gemeente Diepenveen verleent op 7 april 1927 de bouwvergunning. Egbert Jan en Geertrui krijgen één kind. Een dochter: Egberdina (Dine) Johanna Reilink, geboren 11 november 1925. Zij huwt in 1946 Teunis van Schooten (18-07-1924 / 30-04-2008)  waarmee de familienaam Van Schooten zijn intrede doet op De Klinke. Teunis en Dine krijgen twee kinderen: Gerrie en Wim. Gerrie gaat in Bathmen wonen. Wim van Schooten (1950) trouwt in 1976 met Ina Stegeman (1953). Zij zetten de familietraditie als bewoner van De Klinke voort. Wim en Ina krijgen twee kinderen. Erwin en Yvonne.Yvonne woont in Deventer. Erwin woont samen met Gerdien en hun twee kinderen, Floor (2010) en Niels (2012) op De Klinke en is daarmee de 8ste en 9de generatie sinds 1821.

Geraadpleegde literatuur:

  • Achter leilinden en kastanjebomen
  • Archief familie Van Schooten