Skip to main content

Bejaardensoos 1970

Geschreven door Henk Sepers

De commissie die jaarlijks de autotochten voor de ouderen van Okkenbroek organiseert roep in samenwerking met de Nederlands hervormde Diaconie in de zestiger jaren van de vorige eeuw een nieuwe commissie in het leven: de bejaardencommissie. In 1970 volgt de formele oprichting van de bejaardensoos.

In een artikel in de krant staat hierover:
“De commissie, die telkenjare autotochten voor de bejaarden organiseert (destijds door plaatselijk belang in het leven geroepen), heeft in samenwerking met de Ned. hervormde Diaconie een nieuwe commissie in het leven geroepen die zich gaat bezighouden met het organiseren van ontspanningsmiddagen voor bejaarden, een z.g.n. bejaardensoos. In de voorlopige commissie hebben zitting genomen de dames Kloosterboer en Gerritsen en de heren G.J. v.d. Vegt, J. Marsman, G.E. Lugtenberg en H. Stoevenbelt. De heer J.L. Meulenkamp, maatschappelijk werk in Z.W.-Salland, is als adviseur aan de commissie toegevoegd. De eerste bijeenkomst is op woensdagmiddag 19 november om half drie in gebouw “Ons Centrum”. De middagen zijn bedoeld voor hen, die 60 jaar of ouder zijn, alsmede voor echtparen van wie één van beiden de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt. Ten overvloede zij nog vermeld, dat de middagen open staan voor alle gezindten. Ruim 50 gegadigden hebben zich reeds gemeld.”

Het krantenartikel rept niet over het jaartal waarin dit heeft plaatsgevonden. In de wetenschap dat “Ons Centrum” op 27 april 1967 is geopend zal dit ergens in de jaren daarna zijn geweest. Wat toen de bejaardensoos werd genoemd gaat anno 2014 als seniorensoos door het leven. Over het jaartal van oprichting bieden de notulen van de Diaconie en die van Plaatselijke Belang Okkenbroek en omgeving (PB) uitkomst.

Uit de notulen van de Diaconie:
3 juli 1969 - Besloten werd tevens contact op te nemen met v.d. Vegt, om te praten over mogelijke oprichting van bejaardensoos, in onze gemeente. Br. Bronsvoort zal daartoe stappen ondernemen.

5 september 1969 - Voor de aanstaande bejaarden sociëteit vergadering zal de heer Meulekamp uitgenodigd worden, besloten werd nog dat de Diaconie voor 2 bejaarden bijeenkomsten financieel zal garant staan.

3 december 1969 - Het komende bejaardenfeest zal mede op verzoek van de bejaardencommissie gezamenlijk georganiseerd worden. Maandag zal samen met deze commissie vergaderd worden.

1 december 1970 - Verder werd besloten om het bejaardenkerstfeest te houden samen met de bejaardensoos op woensdag 23 december.

In de ledenvergadering van PB op 11 februari 1970 wordt melding gemaakt van het voornemen tot de oprichting van een bejaardensoos later dat jaar.

De commissie Bejaardentocht en de commissie Bejaardensoos blijven naast elkaar bestaan. Beide commissies zullen in de eerst volgende vergadering van PB als blijk van waardering een traktatie en consumptie worden aangeboden wordt besloten tijdens een bestuursvergadering van PB op 30 juni 1971. Twintig jaar daarvoor, 28 februari 1951, werd al een bustocht ondernomen. Met ongeveer zeventig deelnemers ging het naar Elburg, Kampen, de Noord Oost polder, Urk, Giethoorn en Staphorst. Het begin van een traditie die tot de dag van vandaag stand heeft gehouden.

Tot het archief van PB, dat toen nog Okkenbroeks Belang werd genoemd, hoort een routebeschrijving van de Tocht der Ouderen van Okkenbroek op 4 juni 1962. Die dag vertrekt het gezelschap om 08:30 uur bij “Visser”. Rijden 40-50 kilometer per uur. Steeds in dezelfde volgorde blijven rijden. Via Espelo gaat het door de Helhuizen naar de Holterberg waar gestopt wordt bij “Piet Bos” voor een bezichtiging van het museum. De routebeschrijving gaat minutieus verder: - denk aan onbewaakte spoorwegovergang-, links van de weg bezig met ruilverkaveling. Via Nijverdal, Hellendoorn en Geesteren op naar pleisterplaats Vasse waar men bij “Tante Sien” om 12:30 uur de koffietafel gebruikt. Na een uur gaat het verder naar de Duitse grens. In Denekamp wordt de R.K. bezichtigd, een zeer oude kerk met een prachtige bouwstijl. Voor het bezoek is 30 minuten uitgetrokken. Op de houtzagerij Singraven genieten het reisgezelschap de thee waarna het om 16:40 uur richting Okkenbroek gaat. Op de terugreis krijgt de chauffeur nadere orders voor de thuisrit. De routebeschrijving besluit op indringende wijze: ALLE AUTO’S MOETEN RIJDEN NAAR “VISSER” waar de laatste consumptie gebruikt zal worden.

Reageren? Stuur een bericht naar Henk Sepers.

BRON | Archief van de Kerk, de familie Fuchsthaller en Plaatselijk Belang Okkenbroek en omgeving.