Skip to main content

VESO 1935

Geschreven door Henk Sepers

Een (bijna) vergeten vereniging: Voetbalvereniging Vriendschap En Spel Okkenbroek. Kortweg V.E.S.O. genoemd. Slechts één krantenbericht in oktober 1967 naar aanleiding van het overlijden van Gradus Johannes (Gerrit) Gerritsen (* 10 mei 1882 - † 2 oktober 1967) verwijst bijna terloops naar het bestaan van V.E.S.O. waarvan Gerritsen, zijn grootste hobby was voetbal, voorzitter is geweest. 

Vraag VESO

een willekeurige Okkenbroeker naar deze voetbalclub uit de dertiger jaren van de vorige eeuw en enorme vraagtekens in de ogen is steevast de reactie. Gerrit Daggenvoorde (* 30 augustus 1925) geboren en getogen in Lettele met een hart voor Okkenbroek weet nog al te goed van het bestaan van de voetbalclub waarvan zijn oom voorzitter was. Op een heideveld achter Alfrink en Schuurman (Lueks) vertoonde V.E.S.O. tijdens de voetbaljaargang 1935 – 1936 haar kunsten. Houten palen in de grond vormde de doelen. Jan Bril, Gerrit en Anton Scholten, Ko ter Horst, Willem, Gerrit, Jan en Hein Gerritsen, Marissing (Johan Bril?) en aanvoerder Thomas Westendorp, bakkersknecht bij Gerritsen, maakten deel uit van het elftal dat de kleuren van V.E.S.O. verdedigde. Net als het bestaan van V.E.S.O. zijn ook de kleuren van het tenue waarin V.E.S.O. speelde in de nevelen der tijd gehuld. Vermoedelijk was het blauw-wit. Met de katholiek Gerritsen aan het roer was het niet verwonderlijk dat V.E.S.O. zich in september 1935 aansloot bij de Roomsch Katholieke Utrechtsche Voetbalbond (R.K.U.V.B). Het was bovendien een tijd waarin voetbal op zondag voor Protestants Okkenbroek niet aan de orde was. Het oprichten van een voetbalvereniging werd door het schoolbestuur en dominee Visser alles behalve dan in dank afgenomen. Op school zal, zo valt op te maken uit notulen van het schoolbestuur, beslist geen voetbal worden aangeschaft en voetballen zal worden verboden!

R.K.U.V.B.
VESO databank sport

In het Aartsbisdom Utrecht werd op 23 juni 1916 de R.K. Utrechtsche Voetbalbond opgericht met als doel bescherming en verzorging der godsdienstig-zedelijke belangen, de sport in het algemeen en de voetbalsport in het bijzonder onder Roomsch-Katholieken in Roomsch-Katholieke verenigingen te behartigen. De oprichtingsvergadering vond plaats in de vergaderzaal van Het Gouden Hoofd aan de Oude Gracht te Utrecht met afgevaardigden van D.W.S., Olympia, R.K. Onderwijzerssportclub, Sint Antonius, P.V.C. en Vooruit (alle Utrecht) en E.M.M. (Hilversum). In het begin waren de R.K. clubs uit Amsterdam hier ook bij aangesloten, totdat zij op 27 februari 1919 hun eigen R.K. Amsterdamsche Voetbalbond stichtten. 

Sport Illustratie VESO detail

Vanaf het seizoen 1933 - 1934 waren er vier districten namelijk I (het westen), II (Overijssel en Salland), III (de rest van Gelderland) en IV (Groningen, Friesland en Drenthe). V.E.S.O. trad in 1935 toe tot district II. In de Sport Illustratie van 24 september 1935 staat dat V.E.S.O. is opgenomen in de derde klasse H. In deze klasse speelden ook ROHDA 2 (Raalte), Vitesse 2 (Boerhaar), het Luttenbergse S.D.O.L. en L.S.C. dat voor Lettelse Sport Club staat.

In juni 1936 werd V.E.S.O. ontbonden en uitgeschreven uit de R.K.U.V.B. Na de oorlog was ex-voorzitter Gerritsen trouw supporter van de in 1932 opgerichte voetbalvereniging Lettele. Zijn grootste hobby bleef toch het voetbal.

Clublied
De vereniging mag dan weliswaar kortstondig hebben bestaan het was lang genoeg voor een passend clublied. Een paar flarden daarvan worden door Gerrit Daggenvoorde moeiteloos uit de mist der tijd gehaald:

“En Thomas ja die trippelt fier en vuurt zijn mannen aan. Hij heet dan ook wel bijgenaamd de Vliegende Pelikaan.”

Voorzitter Gerritsen was door de jaren heen een gewaardeerd inwoner van Okkenbroek. Hij kreeg in 1960 voor al zijn verdiensten voor het dorp door burgemeester Crommelin een Koninklijke onderscheiding opgespeld: de ere-medaille in zilver in de Orde van Oranje-Nassau.

Algemeen Rijksarchief Depot KNVB inventaris nummer 1099

Sport Illustratie VESO

Reageren? Stuur een bericht naar Henk Sepers.

BRON | Gerrit Daggenvoorde, Katholiek Documentatie Centrum Rijksuniversiteit Nijmegen, Sport illustratie, Databank sport, NKS Den Bosch, Historici.nl, Algemeen Rijksarchief Depot.