Skip to main content

Van brandgat naar emmer

Geschreven door: Henk Sepers

Afval ophalen en meer nog het scheiden daarvan, is ook in Okkenbroek gemeengoed geworden. Kleurrijke afvalbakken langs de weg zijn daar de stille getuigen van. Hoe ging het vroeger met de afvalstromen?

19590310 Vuilnisdienst blikafval

In maart 1959 laat de gemeente Diepenveen, in reactie op een brief van Okkenbroeks Belang van september 1958, weten een voorzichtige start met het ophalen van blikafval in buurtschap Okkenbroek te willen maken. Eenmaal per maand zal dit afval door de gemeente worden opgehaald op een door Okkenbroeks Belang in te richten stortplaats. De archieven geven geen uitsluitsel of deze stortplaats er ook echt is gekomen, laat staan waar dit dan is geweest. Noch is er iets te vinden over een schillenboer. Mogelijk heeft dat te maken dat het groente-, tuin- en fruitafval aan de beesten werd gevoerd. Dit afval, wist men toen al, was niet nutteloos en heel goed eten voor de beesten. Zo hield men de kringloop in stand. Voor de schillenboer met zijn paard en wagen, viel in Okkenbroek geen eer te behalen.

Tiny Otten – Van Ens (81) kan zich de tijd zonder huisvuilophaaldienst goed herinneren. “Thuis hadden we een gat in de grond en daar ging alles in mooi en lelijk, ik kan nog wel een plek bij mijn broer Wiebe aanwijzen waar dat was. Onder de werkplaats tegen het erf van Stoevenbeld aan. Er werd toen ook veel langs de weg in de sloten gegooid wat een slordig gezicht was." Betsie Klein Koerkamp vult aan: “Er was niet veel afval, het papier ging in de kachel. Schillen en dergelijke voerde men aan de varkens, of men gooide het op een mestbult. En plastic bestond bijna niet brood was niet verpakt, koekjes en snoep zat in papier. Bij iedere boerderij was wel een brandgat, waar men het afval verbrandde.”

Zes jaar later (1965) is de huisvuilophaaldienst onderwerp van gesprek in een vergadering van Okkenbroeks Belang. De heren Kloosterboer en Bloemenkamp hebben in de kom alle gezinnen bezocht en gevraagd of ze aan de huisvuildienst willen deelnemen. Er blijkt veel belangstelling voor te bestaan. Twaalf gezinnen hebben zich opgegeven. De heer Ludden zal nog enkele adressen bezoeken en daarna het aantal deelnemers aan het gemeentebestuur van Diepenveen doorgeven. Op 24 maart 1965 gaat de lijst met deelnemers naar de gemeente.


Ongeveer een half jaar later (1 september 1965) ontvangen Okkenbroeks Belang en alle deelnemers aan de huisvuilophaaldienst een brief van de gemeente Diepenveen. Daarin wordt aangegeven dat één maand later zal worden begonnen met het ophalen van het huisvuil in de kom van Okkenbroek. Een circulaire met tarieven en ophaaltijden (afvalwijzer) is bijgesloten. Op vrijdagen, vanaf 09:00 uur, wordt naar volle tevredenheid, het afval opgehaald.

Afvalemmers

Tiny Otten: "Toen de gemeente Diepenveen begon met het ophalen van het vuil, woonden wij al aan de Okkenbroekerveldweg. Wij werden bij de kern van Okkenbroek ingedeeld. Daar hebben we toen wat van gezegd want in de kern moest je meer betalen terwijl wij buiten de kern vielen maar voor het ophalen van vuil werden we bij de kern ingedeeld. Wij kregen gegalvaniseerde emmers met een deksel en een hengsel.” 

En de schillenboer? In een nieuwe hoedanigheid heeft die zijn entree in Okkenbroek gemaakt met veel pk’s in de vorm van een grote vrachtwagen die eenmaal in de twee weken de speciale groene container voor GFT-afval komt legen.

BRON | Archief Plaatselijk Belang Okkenbroek e.o.