Skip to main content

Het Groene Kruis 1906

Geschreven door Henk Sepers

02 50-jarig jubileum 14 september 1956Of Het Groene Kruis Bathmen vanaf de oprichting in 1906 actief was in Okkenbroek valt (nog) niet met zekerheid te zeggen. Feit is dat ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Het Groene Kruis Bathmen op 14 september 1956 penningmeester van de vereniging M.H.M. (Marten) Volkers zuster Bosheide volgde op haar rondgang door het verzorgingsgebied waar toen in ieder geval Okkenbroek wel onder viel. 

Volkers legde haar bezoek op film vast: zuster Bosheide op pad, dokter Westra bij het consultatiebureau in zaal Visser (Verlof A), de gang naar het bureau en fragmenten die Volkers ‘onderweg’ zag.

Dankzij de Oudheidkundige Kring Bathmen, waar het copyright van de door Marten Volkers gemaakte beelden berust, is van de visite van zuster Bosheide aan Okkenbroek een film te zien.

BRON | Oudheidkundige Kring Bathmen Copyright op de door Marten Volkers gemaakte beelden.