Skip to main content

Benzinepomp bij smederij

Geschreven door: Henk Sepers

Tot begin jaren 80 van de vorige eeuw had het dorp Okkenbroek haar ‘eigen’ benzinepomp. Toen de pomp haar laatste druppel benzine had gegeven kwam er een einde aan bijna 70 jaar benzinehistorie in Okkenbroek. In de hoogtij dagen telde Okkenbroek drie locaties waar benzinepompen floreerden. Één daarvan bij de smederij.

Shell bij de smederij

Reeds in 1929 begon de toenmalige smid, Gerrit Jan van der Vegt, met het aan huis (Okkenbroek 47/65) verkopen van olieproducten van de Koninklijke Shell Nederland. Slechts een reclamebord uit die tijd rest als tastbare herinnering. In het begin waren het vooral boeren uit de omgeving die ‘benzine’ afnamen om apparaten rondom de boerderij te laten pruttelen. Bar veel auto’s telde Okkenbroek in die periode immers niet. Hein van der Vegt (geen familie) volgde Gerrit Jan van der Vegt als smid op. De oude pomp en tanks die beiden geheel bovengronds waren werd vervangen door een nieuwere versie met tussen de twee pompen van het merk AVIA een prachtige lantaarnpaal. Hein van der Vegt zou Hein van der Vegt niet zijn als ook hij geen pomp met mengsmering voor brommers had. Deze pomp uit 1952, geijkt in 1966, heeft als een relikwie uit verloren tijden een plek op zolder van de inmiddels gesloten smederij gevonden. Het zijn slechts deze herinneringen die nog verwijzen naar het benzinetijdperk in Okkenbroek. Een tijdperk dat definitief ten einde kwam toen de Sallandroute die dwars door Okkenbroek liep werd omgelegd en Okkenbroek rechts liet liggen. Daardoor verdween een constante bron van toeristen die benzine tankten aan de Oerdijk voor het vervolg van hun tocht. Het exploiteren van de benzinepomp bij de smederij was hierdoor niet meer rendabel.

BRON | Archief Van der Vegt, StadsArchiefDeventer.

Reageren of heeft u foto’s die de pompen beter laten zien? Stuur een bericht naar Henk Sepers