Skip to main content

Groot Oosterhuis - d' Oale Krieger 1399

Geschreven door Henk Sepers

Adres: Oosterhuisweg 7, Okkenbroek
Bouwjaar/eerste vermeldingsjaar: 1399

In het verpondingsregister uit 1601 wordt Tonnies Krijger genoemd als bewoner van Groot Oosterhuis. In 1739 overleed eigenaar Gerhard ten Nuil. Door vererving ging het erve over aan onder andere zijn neven Bernard Dapper en Gerhard Antoni Menninck. In 1776 werden Teunis en Maria Schiphorst de nieuwe pachters. Zij kwamen van erve Borgelink en namen de naam Krieger aan. Na het overlijden van Teunis droeg Maria in 1786 de bouwerij over aan haar zoon Jan. Hij trouwde in dat jaar met Antonia Albers. Johanna Krieger, dochter van Jan en Antonia, trouwde in 1827 met Jan Willem Klein Schaasberg. Zij zetten het boerenbedrijf van haar ouders voort. Via verervingen komt Groot Oosterhuis in het bezit van de familie IJssel de Schepper. In 1908 werd het geveild. De koper was mejuffrouw Agatha Elisabeth Crommelin. Zij verkocht het twee jaar later aan de zittende pachters Hendrikus Klein Lankhorst en Willemina Schreur. In 1924 werd de boerderij afgebroken en dichtbij werd een nieuwe gebouwd.

BRON | Achter leilinden en kastanjebomen uit 2005 door Tonny Mulder.