Skip to main content

Niemeijer, B.J.

Geschreven door Henk Sepers

Berend Jan Niemeijer (* 11 april 1883 – † 27 juni 1970) stond op 10 februari 1932 aan de wieg van de vereniging Gemeenschappelijke Belang Okkenbroek en Omgeving. Die woensdagavond werd hij met vier anderen tijdens de oprichtingsvergadering in een zaal bij K. ter Horst in het bestuur gekozen. Later ging de vereniging onder de naam Okkenbroeks Belang (OB) door het leven. Niemeijer heeft zich door de jaren heen actief ingezet voor de verbetering van de (leef)omstandigheden in het toen in vele opzichten achtergebleven platteland van Okkenbroek en omgeving en nam actie deel aan het gemeenschaps- en verenigingsleven in Okkenbroek. 

Huldiging Gerritsen en Niemeijer 2

In 1960 kreeg hij door de burgemeester van Diepenveen, de heer Crommelin, een Koninklijke onderscheiding opgespeld: de ere-medaille in zilver in de Orde van Oranje-Nassau. Niemeijer heeft, zo staat in een artikel in de krant, zich veel moeite getroost voor de verbetering van tal van openbare voorzieningen in Okkenbroek. Hij spande zich in het bijzonder in voor de elektrificatie van Okkenbroek. Met de uitreiking van de Koninklijke onderscheiding is de kous nog niet af. Niemeijer, sinds 24 jaar als voorzitter betrokken bij Okkenbroeks Belang, laat in de bestuursvergadering van 10 november 1960 weten zich niet herkiesbaar te stellen. Er wordt besloten hem tot ere-bestuurslid te benoemen vanwege zijn grote verdienste voor het dorp. Zo kan hij ook verder als raadgever in bestuursvergaderingen optreden. Op 29 november neemt hij in de ledenvergadering afscheid van het bestuur. Namens Okkenbroeks Belang biedt secretaris Fuchsthaller een pijpje aan Niemeijer aan.

Op 22 mei 1959 vierde Niemeijer zijn 50ste huwelijksdag. Een halve eeuw eerder trouwde hij met Hendrika Fam Niemeijer

Schonelveld (* 06 december 1885 - † 15 maart 1981) die van erve “Nuleman” uit Raalte kwam. Als cadeau ontving Niemeijer namens Okkenbroeks Belang een wandelstok. Secretaris Fuchsthaller van OB zou Fuchsthaller niet zijn als hij voor deze mijlpaal in het leven van het echtpaar Niemeijer geen speech zou houden. Een toespraak waarin hij voorzitter Niemeijer uitvoerig in het zonnetje zet. Een toespraak ook waarin hij op persoonlijke wijze een inkijkje geeft in de strijd die, zonder anderen te kort te doen, Niemeijer, Gerritsen en Fuchsthaller van OB heeft gevoerd. “Ik zelf heb het voorrecht gehad, met Niemeijer en dan mag ik niet vergeten onze Gerritsen, de verschillende zure schotels voorgezet te krijgen. Ja krijtzuur zijn ze dikwijls geweest, maar met de twee mannen, zijn ze dikwijls lekkere taartjes geworden. En wanneer wij met ons drieën bij elkaar zijn, kunnen wij nu, achteraf nog kostelijk lachen over de plannen die wij uitgewerkt hebben en die toch steeds nog iets sluwer geweest zijn als die van onze tegenpartij.” Fuchsthaller staat in zijn redevoering ook stil bij de vrouw achter de man. “Maar ik vergeet moeder Niemeijer niet. Zij was het, die steeds weer haar man heeft afgestaan, die avonden en avonden alleen is gebleven, want haar man was weer bij een vergadering.” Tien jaar later was het opnieuw feest aan de Oosterhuisweg 4 in Okkenbroek. Hendrika en Berend Jan vierden hun 60-jarige bruiloft.

Aanvullingen en correcties zijn van harte welkom. Stuur een bericht naar Henk Sepers.