Skip to main content

Schiphorst 1601

Geschreven door Henk Sepers

Adres: Schiphorsterweg 2, Okkenbroek
Bouwjaar/eerste vermeldingsjaar: 1776

De eerste vermelding van deze boerderij komt voor in 1776. Het is een afsplitsing van (Groot) Schiphorst. In 1783 verkochten Gerhard Antoni Menninck en Adolphina Henriëtte Putman de katerstede in erfpacht aan veldsnijder Rense Kroese, ook Rense Klein Schiphorst genoemd. Hij trouwde in 1784 met Maria Gentevoort. Na het overlijden van Maria hertrouwde Rense in 1787 met Antonia Hendriks. De toenmalige eigenaren van Klein Schiphorst, Lambert Hillebrand en Henders Schiphorst, droegen in 1821 de boerderij over aan hun dochter Janna ter gelegenheid van haar huwelijk met Hendrik Willem Hietkamp. In 1837 verkochten zij Klein Schiphorst aan Jannes Haverkamp te Oxe. In 1860 trouwde zijn dochter Maria met Gerrit Oosterhuis. Zij werden de eigenaren en bewoners van Klein Schiphorst. Gerrit overleed in 1899, Maria Haverkamp ruim een jaar later. De familie Brands werd daarna de nieuwe bewoner.

BRON | Achter leilinden en kastanjebomen uit 2005 door Tonny Mulder.