Skip to main content

Klein Oosterhuis 1601

Geschreven door Henk Sepers

Adres: Oosterhuisweg 5, Okkenbroek
Bouwjaar/eerste vermeldingsjaar: 1601

Gerhard Antoni Menninck was eigenaar van Klein Oosterhuis. Hij verkocht het erve in 1787 voor 5000 gulden aan de pachter Gerrit Klein Oosterhuis. Gerrit was een zoon van Jan Klein Oosterhuis en Geertje Schiphorst. In 1786 trouwde Gerrit met Teune Voorhorst. In 1803 verkochten zij het erve voor 5200 gulden aan de erfgenamen van Antoni Lammers en zij bleven er als pachters wonen. Vervolgens hadden Gerrit en Teune schulden opgebouwd, variërend van 1400 tot 1600 gulden. In 1807 werd hen de pacht opgezegd. De inboedel werd geveild. Molenaar Gerrit Jacob Lammers, toenmalig eigenaar, verkocht in 1814 Klein Oosterhuis voor 4000 gulden aan Jannes Klein Oosterhuis en Maria Beuse. Veertien jaar later werd het verkocht aan Arend Willemink en Geertje Luekens. Geertje Luekens overleed in 1844, Arend Willemink in 1851. Hun dochter Geertje trouwde, drie maanden vóór het overlijden van haar moeder, met Berend Jan Niemeijer. Zij werden de eigenaar van Klein Oosterhuis.

BRON | Achter leilinden en kastanjebomen uit 2005 door Tonny Mulder.