Skip to main content

Arbeidsvoorwaarden en instructie koster 1958

Geschreven door Henk Sepers

Op 6 februari 1958 worden arbeidsvoorwaarden en instructies voor de koster van de kerk vastgesteld. Op dat moment is Willem Vruggink in de nadagen van zijn kosterschap. Een kosterschap dat werd gecombineerd met het zijn van doodgraver. 

Arbeidsvoorwaarden en instructies voor de koster der Ned. Herv. Gemeente te Okkenbroek

Instructies

 1. Netto loon ƒ 1.000,00 per jaar. Voor e.v. dagelijks luiden wordt apart ƒ 50,00 per jaar uitgekeerd.
 2. Vrije ambtswoning en vrij gebruik van bijbehorende grond plm 1 ha.
 3. Alle verplichte sociale lasten, w.o. verplichte ziekenfonds verzekering van man en echtgenote en A.O.W. premie zijn voor rekening der Kerkvoogdij.
 4. Pensioen, uit te keren door Kerkvoogdij, is aan deze betrekking niet verbonden.
 5. Klok luiden bij overlijden en begraven op verzoek, wordt betaald door buren of nabestaanden met ƒ 2,00 per keer.
 6. Doodgraverswerk verrichten. De doodgraver ontvangt voor grafopenen voor volwassenen ƒ 15,00 per graf; voor nog niet schoolgaande kinderen ƒ 10,00 per graf. De doodgraver int dit geld persoonlijk van de nabestaanden of buren. Bij begrafenissen moet de doodgraver in het zwart gekleed zijn.
 7. Wederzijdse opzeggingstermijn van drie maanden.

Verdere instructies:

 1. Behulpzaam zijn bij de regelmatige gang van de eredienst.
 2. Kerk schoonhouden. Tevens ook de consistorie. Vòòr de Pinksteren de “grote schoonmaak”.
 3. Jeugdgebouw 1 keer per week opruimen en schoonhouden. Bij bijzondere gelegenheden een extrabeurt geven en jaarlijks minstens 1 keer geheel schoonmaken.
 4. Regelmatig kachels aanmaken in de kerkelijke gebouwen.
 5. Het kachelplaatsen, wegzetten en onderhouden is ook voor de koster.
 6. Verlichting verzorgen.
 7. Ventilatie verzorgen.
 8. Goten aan de gebouwen schoonhouden (2 keer per jaar).
 9. Plantsoen om de kerk in orde houden
 10. Paden schoonhouden en harken elke week.
 11. Heggen knippen ± 24 juni.
 12. Klok opwinden en luiden. ’s Zaterdagsmiddags en 10 min. vòòr de eredienst.
 13. Kerkhof verzorgen en elke week harken. Oprit van het kerkhof onderhouden.
 14. Vuilnisbak pastorie leeghalen.
 15. Diverse kleine werkzaamheden i.v.m. bijzondere omstandigheden, welke door kerkvoogden zullen worden opgedragen.

Aldus opgemaakt in de vergadering der Kerkvoogden en Notabelen op 6-2-1958

BRON | Archief PG Okkenbroek