Skip to main content

Vrouwenvereniging 1951

Geschreven door: Henk Sepers

De Hervormde Vrouwenvereniging werd in 1951 opgericht door veertien dames. De vereniging ontstond niet zomaar spontaan. Aan de oprichting ging tientallen jaren een dameskrans vooraf. Die hield zich vooral bezig met breien en naaien voor de jaarlijkse bazaar voor de school van Okkenbroek.

Vrouwenvereniging jaren 1960

In 1951 werd de dameskrans omgezet in de Hervormde Vrouwenvereniging. In het begin veranderde er niet veel. Doel en werkwijze bleven hetzelfde. Ook de leiding bleef in dezelfde handen als die van de dameskrans. Een bestuur werd in de eerste jaren niet gevormd. Mevrouw Van Ens-Buis was de leidster en bleef dat. Zij bleek een deskundige en bezielende leidster en het werk dat zij voor de vereniging deed was voldoende om de club te bestieren. Dit veranderde in 1959 toen besloten werd niet meer alle avonden aan breien te besteden. Één avond per maand werd een bijeenkomst gehouden met een ander programma: lezingen van spreeksters van buiten Okkenbroek over allerlei onderwerpen. Soms werd een avond verzorgd door de leden zelf.

Met die activiteitenuitbreiding werd het eerste echte bestuur gevormd. Mevrouw Van Ens-Buis werd presidente, mevrouw Ludden secretaresse, mejuffrouw G. Klijn Velderman penningmeester. Leden van het bestuur waren de dames Stoevenbelt en Verdonk. Ook begon men toen met het jaarlijks organiseren van een uitje. Alkmaar was de plaats van bestemming van de eerste reis.

Het officële presidentschap van Van Ens-Buis duurde slechts een jaar. In december 1960 nam ze afscheid. De nieuwe voorzitster werd mevrouw Roldanus–Van der Kloot. De echtgenote van dominee Roldanus bleef dat tot september 1965 toen ze er wegens vertrek mee op moest houden. Inmiddels was in 1961 het tienjarig bestaan op bescheiden wijze gevierd. Na het vertrek van Roldanus nam Janna Volkerink-Brinkman het voorzitterschap tijdelijk waar. In mei 1966 werd mevrouw Ossinga presidente. Zij op haar beurt werd opgevolgd door mevrouw De Heer-Berkhof die in 1976 tijdens het 25-jarige jublieum van de Hervormde Vrouwenvereniging als bestuursleden aan haar zijde had: vicepresidente mevrouw Volkerkink-Brinkman, secretaresse Stoevenbelt-Welgraven, penningmeesteresse Nijkamp-Vrielink en mevrouw Klein Lankhort-Bronsvoort. In de loop der jaren veranderde de naam van Hervormde Vrouwenvereniging in Hervormde Vrouwengroep.

Tijdens de receptie in Ons Centrum ter gelegenheid van een kwart eeuw Hervormde Vrouwenvereniging bracht burgemeester mr. Samuel Crommelin van de toenmalige gemeente Diepenveen de felicitaties over: "Okkenbroek zonder vrouwenvereniging is ondenkbaar."

Hoewel breien niet meer de 'hoofdtaak' van de vrouwenvereniging was werd deze vorm van nijverheid nog volop uitgevoerd. Hoofddoel bleef de jaarlijkse bazaar voor inmiddels kerk en school op de tweede woensdag in november. De bezaar is uitgegroeid tot een begrip in Okkenbroek.

Speciaal voor de gezellige feestavond op 1 februari 1978 had Johan Struik een vers geschreven waarin hij alle dames in het zonnetje zette: mevrouw De Heer, of mevrouw van de pastorie, mevrouw Visser, de dames Ludden, Oosterveld, Stegeman, Jonker, Klein Lebbink, Stoevenbelt-Klein Hegeman, Stoevenbelt-Bouwhuis, Stoevenbelt-Welgraven, Otten, Nijkamp, Honcoop, Klein Lankhorst, Vruggink, Stegink, In ´t Hof, Tuitert, Volkerkink, Stam, Marsman, Struik, Aanstoot, Bouwhuis, Kloosterboer, Jansen, Jerulink, Haarman, Vriezekolk, Kloosterboer, Bronsvoort, Hekkert en Vosman. Voor iedereen had hij een vers om er tot slot een punt achter te zetten met de tekst: "Nu, ik wens de vrouwenvereniging met mekaar nog menig gezegend en gelukkig jaar. En is ernog weer een een gezellige avond bij, nu dan ben ik graag van de partij. En van dit gedichtje zeg ik spontaan niets anders dan dit: Graag gedaan."

Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de vrouwengroep was het opnieuw feest. In dichtvorm werd uitvoerig stilgestaan bij de geschiedenis.

Toespraak 40-jarig bestaan

"Veertig jaar lang, hoe vele kilometers wol en katoen
werden er verwerkt tussen nu en toen?
Er wordt te weinig bij stilgestaan
dat al die draadjes over des dames vingers gaan.
Niet alleen de handwerken spelen met de bazaar een rol:
men verkoopt de bezoeker ook graag een lekker slaatje of een heerlijke oliebol!
Ook met spelletjes en loten zie je de dames rondhollen
tot ze 's avonds van vermoeidheid op hun benen staan te tollen!
wet respect"constateren wij dat, met 't verstrijken der tijd
vele, vele uren werden besteed aan de liefdadigheid.
De dames werkten voor de bazaar met gans hun hart
en van de opbrengst kregen verenigingen en kerk elk een part."

De Hervormde Vrouwengroep had hun laatste verenigingsbijeenkomst op 26 november 2008. Graag Gedaan heeft in de periode 2004-2009 de traditie van de jaarlijkse bazaar in stand gehouden. Opzet en doelen mogen dan iets anders zijn de bazaar is ook daarna blijven bestaan.

Reageren? Stuur een bericht naar Henk Sepers

BRON | Archief Johan Struik in bezit van M. Haverslag, archief van de Kerk van Okkenbroek, archief Hervormde Vouwenvereniging.