Skip to main content

Fotoalbum voor Fuchsthaller uit 1965 in Okkenbroek

Geschreven door: Henk Sepers

Een afvaardiging van Okkenbroek Belang (OB) ging op 21 april 1965 naar Huizen. De woonplaats van haar afgetreden secretaris, de heer F.X.J (Franz) Fuchsthaller. Fuchsthaller (* 7 februari 1891 - † 24 juli 1971) was sinds zijn komst naar Okkenbroek in 1938 nauw betrokken bij het wel en wee van het ‘vergeten’ dorp op het platteland van de gemeente Diepenveen. Als dank voor zijn jarenlange inzet voor Okkenbroek krijgt hij een fotoalbum uitgereikt uit handen van OB voorzitter H.J. Kloosterboer.

01 Fotoalbum

Een album, zo valt op te maken uit de notulen van de bestuursvergadering van OB op 15 maart 1965, om Okkenbroeks erkentelijkheid te tonen voor het vele werk dat Fuchsthaller voor OB heeft verricht. Besloten werd tot de samenstelling van een fotoalbum met foto’s van verschillende verbeteringen, waar hij in de loop der jaren voor geijverd had. Het album is op 21 april 1965 in Huizen aangeboden. Die dag kreeg Fuchsthaller door burgemeester mr. S. Crommelin van Diepenveen de zilveren erepenning van Diepenveen overhandigd. OB Voorzitter Kloosterboer liet in vogelvlucht een aantal punten de revue passeren. Naast de elektrificatie wijdt Kloosterboer opvallend uit over de verharding van de wegen in het algemeen en de Oostermaatsdijk in het bijzonder. Kloosterboer: “Ik kan mij nog herinneren met de officiële opening door de burgemeester Van der Most, dat de grondtoon van zijn rede was, dat het hem speet dat deze weg er gekomen was, dat hij liever de idyllische zandweg met zijn bulten en kuilen had gehouden.” Tot slot dankt Kloosterboer in het bijzonder mevrouw Fuchsthaller voor het open stellen van haar woning voor het vele vergaderen en dat zij geen rem was op de inzet van haar man maar juist in tegendeel hem bijstond en stimuleerde.

En toch stond zowel Kloosterboer als Fuchsthaller na afloop met lege handen. Kloosterboer: "Nu moet ik een kleine teleurstelling onzerzijds mededelen. Het was de bedoeling u een tastbare herinnering in de vorm van een fotoalbum aan te bieden, maar door de planning van deze middag kon dit niet klaar komen en zult u nu dit eind juli ontvangen. Wij vonden dit erg jammer, maar daar gebeurt in 't leven wel eens meer dat wij jammer vinden." De heer Fuchsthaller was desondanks zeer dankbaar voor dit bewijs van erkentelijkheid dat in het verschiet lag.

De afvaardiging vertrok huiswaarts, het album volgde en bleef jarenlang in Huizen waar (stief)dochter Kitty Hoogstraten – Muijs (* 25 augustus 1927) het in haar bezit kreeg. Na het overlijden van haar vader, de heer Muijs die huisarts in Diepenveen was, trouwde de moeder van Kitty, Dies Van Ommen, (*15 augustus 1901 - † 30 juni 1987) op 25 oktober 1938 'voor' de kerk met Franz Fuchsthaller. Het burgelijk huwelijk vond op 17 oktober plaats. Kitty trok met haar broer Bob in bij Fuchsthaller die weduwnaar van L. Hoogkamer was. Uit dat huwelijk was zijn dochter Wies geboren. Met z'n vijven vestigden zij zich in Huize Okkenbroek.

Woensdag 7 augustus 2013 volgde andermaal een gang van Okkenbroek naar Huizen voor een afspraak en een nadere kennismaking met Kitty. Natuurlijk in de hoop dat zij het album nog steeds in haar bezit zou hebben. Dat bleek het geval te zijn. Kitty schonk, als een onverwachts cadeau, het album met de woorden: "Breng het terug naar Okkenbroek. Daar komt het vandaan, daar hoort het thuis”. Ze meende het uit de grond van haar hart. In het vergeelde album zat, als slagroom op de taart, ook nog de oorspronkelijke (ongecorrigeerde) tekst van de redevoering die Kloosterboer in 1965, bijna vijftig jaar gelden, hield en een aantal zo mogelijk nog meer vergeelde artikelen uit kranten. Aan het album mag de tand des tijds te zien zijn, opmerkelijk is dat een groot aantal foto's kleurenfoto's zijn.

Meer over Fuchsthaller kunt u hier lezen.

BRON | Archief familie Fuchsthaller, notulen Plaatselijk Belang Okkenbroek en omgeving.

Het fotoalbum: