Skip to main content

Buurtbus 1979 (vernieuwd)

Geschreven door: Henk Sepers

Op maandag 3 september 1979 rijdt de buurtbus van Okkenbroek-Lettele voor het eerst richting Deventer. De officiële ingebruikname van de bus is zaterdag 8 september. De bus rijdt dan versierd mee in de optocht van het Okkenbroeks Feest. De buurtbus blijkt een schot in de roos. Het aantal reizigers vertoont, als de kinderziektes eenmaal voorbij zijn, een stijgende lijn.

19790903 Eerste dienstregeling voorzijde

De buurtbus, velen weten er alles van, hoe gemakkelijk het is. Dicht bij huis instappen, voor de deur van het ziekenhuis of het station in Deventer uitstappen. Geen parkeerproblemen, geen bon voor fout parkeren. Ook de prijs valt mee. Al in 1958 onderkent Okkenbroeks Belang het belang van een busverbinding en doet een poging om een buslijn door Okkenbroek te krijgen. “Okkenbroeks Belang verzoekt u, toestemming te geven voor een buslijn die de inwoners van ons dorp met de buitenwereld in verbinding brengt. Okkenbroek en omgeving is van de omliggende bushalten tenminste 4 km ver weg. Onze kinderen die in Deventer of Holten op school moeten zijn, moeten dagelijks plm 2 uur fietsen. Okkenbroeks Belang veroorlooft zich u voor te stellen dat de O.A.D. vanaf Dijkerhoek een lus over Okkenbroek en Lettele maakt en op de rijksstraatweg bij de Oude Molen terug komt”, zo staat in een brief die voorzitter Niemeijer en secretaris Fuchsthaller aan de Rijksinspectie voor het verkeer, district Overijssel in Zwolle sturen. Het standpunt wordt door B & W van de gemeente Diepenveen ondersteund en ook zij sturen een brief naar de Rijksinspectie met het verzoek een proef voor een periode van één jaar van de O.A.D. te verlangen. Het was in een periode dat de meeste wegen rondom Okkenbroek nog onverhard waren, dat elektrificatie nog op zich liet wachten en dat de O.A.D. nog gewoon O.A.D. was en geen Oad.

De gevraagde buslijn is er niet gekomen. Daarop moeten de Okkenbroekers wachten tot 1979 als de eerste contouren van een buurtbus zich aftekenen. Op woensdag 9 mei van dat jaar wordt er een inspraak- en informatieavond gehouden in café De Koerkamp in Lettele. Op deze avond zal het voorlopige buurtbuscomité de aanwezigen informeren over het functioneren van de buurtbus. Tevens kan men wensen kenbaar maken met betrekking tot de ontwerp-dienstregeling. Heikel punt: een dergelijk busje waarin voor maximaal acht personen plaats is mag niet verder rijden dan tot de dichtstbijzijnde halte van een lijndienst of trein rijden. Gevolg is dat de bus van Okkenbroek over Lettele niet verder mag rijden dan Schalkhaar. Daar moeten de reizigers overstappen op de OAD-bus naar Deventer. Desondanks worden in augustus 1979 de haltepaaltjes voor de buurtbus geplaatst en op 8 september, tijdens het Okkenbroeks Feest, rijdt de eerste buurtbus. Alles onder het motto: beter iets dan niets. Burgemeester Crommelin van Diepenveen verricht de officiële opening maar niet zonder een kritische noot richting rijk en provincie te kraken. Het gemeentebestuur is niet betrokken bij de komst van de buurtbus. Dat is een kwestie van rijk en provincie geweest terwijl, zo meent Crommelin dat juist het gemeentebestuur er is om voor het lokale welzijn te zorgen. Met een ouderwetse slinger brengt Crommelin daarna ‘zogenaamd’ de motor van de klaar staande buurtbus in beweging.

De buurtbus rijdt zeven diensten per dag met daarnaast nog de extra diensten naar Oude Molen. De halte Oude Molen wordt op de donderdagavonden aangedaan om de kooplustigen een goede aansluiting krijgen met Deventer voor de koopavond. Het tijdschema van de bussen is aangepast aan het schema van de OAD die ook de supervisie over de buurtbus houdt.

Mevrouw Roelofsen-Dijs, de voorzitter van het buurtbuscomité, weet dat er nog veel werk aan de winkel is. De bus rijdt, maar ook wel eens helemaal leeg. Dat moet veranderen. Tel daarbij op dat het ministerie van Verkeer en Waterstaat overweegt de route nog verder in te korten. Het eindpunt zou dan worden café De Spanjaard in Lettele. De 22 vrijwilligers dreigen ermee te stoppen omdat het dan simpelweg financieel onmogelijk wordt het hoofd boven water te houden. Zo ver komt het gelukkig niet. Na de zomervakantie in 1980 gaat de bus zelfs een langere rit maken. Vanuit Schalkhaar wordt doorgereden naar de Deventer ziekenhuizen en het NS-station. En met succes. Aan het einde van dat jaar is de belangstelling voor de busverbinding zo groot dat besloten wordt geen winterregeling in te stellen omdat het aantal reizigers met meer dan 100 procent is toegenomen. De voortzetting van het buurtbusproject lijkt daarmee zeker te zijn kopt het Deventer Dagblad op 5 februari 1981. Dankzij de vele vrijwilligers loopt de buurtbus als een trein en voorziet enorm in een behoefte. Al is er dan geen ‘echt’ openbaar vervoer, in Lettele of Okkenbroek kan men in de buurtbus stappen en voor weinig geld naar Deventer reizen. Een proef om op zaterdagavond een rit om 23:30 uur van Deventer naar Okkenbroek te laten rijden wordt begin 1982 beëindigd wegens gebrek aan belangstelling. Inmiddels heeft Kees Bruinsma de voorzittershamer overgenomen van mevrouw Roelofsen. Op zijn beurt wordt Bruinsma in januari 1984 opgevolgd door Hendrik Jan Nijkamp. Aan Nijkamp de taak de jaarlijkse reizigers aantallen van 11.000 passagiers te evenaren en het eerste lustrum te vieren. Het buurtbuscomité wordt in 1985 omgevormd tot een vereniging. In november kiezen de leden een bestuur en zal zich uitspreken over de statuten. Tijdens een bijeenkomt in december 1986 ontvangt Nijkamp uit handen van gedeputeerde Lanning de sleutels van een nieuwe bus. De nieuwe buurtbus, eigendom van de vergunninghouder de OAD uit Holten die de bus ook in onderhoud heeft, vervangt het oude vervoermiddel dat inmiddels ruim 650.000 kilometer op de teller heeft staan en vol deuken en butsen na zeven jaar trouwe dienst met pensioen gaat.

Na tien jaar buurtbus (1989) wordt mevrouw Otten-Van Ens als honderdduizendste passagier in het zonnetje gezet door voorzitter Nijkamp en burgemeester Van den Berg. Zij is een trouwe passagier die regelmatig haar vader Jan van Ens bezoekt in Park Brabant en daarbij de buurtbus als vervoermiddel benut. In zijn toesprak schets Van den Berg het belang van de buurtbus voor de leefbaarheid van Lettele en Okkenbroek. Even dreigt de buurtbus ten onder te gaan aan haar eigen succes. Chauffeurs (m/v) komen en gaan met als gevolg dat er in 1993 meer gaan dan er komen waardoor er een dringend tekort aan chauffeurs ontstaat en dat in een jaar dat er aanzienlijk meer mensen worden vervoerd (12.301) dan in de voorgaande jaren.

En de bus, die is na andermaal zeven jaar trouwe dienst, hard aan vervanging toe. Ook deze stormen doorstaat de buurtbusvereniging met haar vrijwilligers glansrijk. In 1994 stelt de OAD een één jaar oude dieselbus als opvolger van de tweede bus die de vereniging heeft ‘versleten’ ter beschikking. In 2008 wordt Nieuw Heeten toegevoegd aan het traject. De ritten worden verzorgd door vrijwillige chauffeurs. Bertus Oostervelt uit Okkenbroek rijdt al vanaf de eerste dag op de buurtbus. In het kader van het 30-jarig (08 september 2009) bestaan rijdt de bus feestelijk versierd door het Sallandse landschap.

Dat de buurtbus haar nut heeft bewezen blijkt andermaal in december 2011 als de tienduizendste passagier (Marietje Wesselink) van dat jaar wordt vervoerd. Deze heugelijk mijlpaal wordt in café-restaurant De Koerkamp gevierd. Het jaar daarvoor vervoerde de buurtbus in totaal 8.695 passagiers. Het succes kent ook een keerzijde: het komt vaker voor dat wachtende passagiers niet meekunnen omdat de buurtbus vol zit, zeker op regenachtige dagen in de ochtendspits. Reden voor de vereniging om in 2013 in de spits een tweede bus in de dienstregeling op te nemen.Het beeld van de passagiers is in de loop der jaren wel veranderd In de begin jaren waren het vooral ouderen die toen zelf geen rijbewijs hadden. Het merendeel bestaat nu uit studenten met een OV studentenkaart.Het aantal passagiers is de laatste jaren enorm gestegen. Wat getallen: 2011-10200, 2012-11600 en in 2013 maar liefst 18200 reizigers. Dit komt voornamelijk doordat de bus nu rechtstreeks rijdt van dorp naar dorp zonder een "toeristische” rondgang door het buitengebied. De wens is de route uit te breiden naar Holten, zodat passagiers ook vanaf het station in Holten kunnen verder reizen.

Dinsdag 4 augustus 2015 ontvangt de buurtbusvereniging nieuwe bussen. Een groot verschil met de oude bussen die na 5 jaar trouwe dienst het veld ruimden. Met net wat meer ruimte en een aparte airco in het passagiersgedeelte kan de vereniging en de reiziger weer een paar jaar vooruit.

Reageren? Stuur een bericht naar Henk Sepers.

BRON | Archieven van: Vereniging Buurtbus Okkenbroek-Lettele, Tiny Otten, Plaatselijk Belang Okkenbroek en Omgeving. Hanneke en Joop Ilbrink, Wim Steegink, Deventer Dagblad/De Stentor.