Skip to main content

R.K.U.V.B. Salland derde klasse G, seizoen 1935/1936

Over het kortstondig bestaan van VESO, de voetbalvereniging uit Okkenbroek, was weinig bekend anders dan dat deze Katholieke vereniging bestaan heeft. Dat en dat er door het bestuur van de school en de kerk vooral tegenwerking is geweest. Nader onderzoek in de archieven leert dat het elftal wel degelijk actief is geweest in competitieverband. Er stond zelfs een heuse streekderby met LSC uit Lettele op de rol.

R.K.U.V.B. Salland Derde klasse. G. Krant 19 oktober 1935

Wanneer wij terugdenken aan de kracht van Zwolle I dan moet het 3e elftal der Zwollenaren in staat worden geacht LSC ook op eigen terrein een flinke nederlaag toe te brengen. SDOL gaat op bezoek bij de nieuwelinge Veso (Okkenbroek). Hoewel deze ons onbekend is, vertrouwen wij toch op een overwinning der bezoekers. 

 R.K.U.V.B. Salland Derde klasse. G. Krant 9 november 1935

Zwolle 3 tegen SDOL, wij hebben zoo’n vermoeden dat SDOL de eerste kennismaking niet zal meevallen, zoodat de punten naar Zwolle gaan. LSC—VESO is zooveel als een derby, waarin de punten gedeeld zouden kunnen worden. Nieuw Heeten —Vitesse 2 kan een zelfde resultaat opleveren, of dénken de bezoekers er anders over. Pleegste ontvangt Rohda 2, hetgeen beteekent een nederlaag. Zwolle 2 doet als het eerste en wint gemakkelijk van Heeten 2.

Naar Lettele ging men vast op de fiets. Hoe zou dat naar tegenstanders in Zwolle of Luttenberg gegaan zijn. Dat zal, met de conditie van de wegen in die tijd een ware slijtageslag geweest zijn als dat met de fiets moest.